GDPR Compliance

GROWTH LAB Wojciech Skalski (skalskigrowth.com)

Klauzula dla formularza kontaktowego

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojciech Skalski prowadzący GROWTH LAB, ul. Chełmońskiego 134C/2, 31-340 Kraków, NIP: 6521717442, REGON: 243605380.
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: iod@skalskigrowth.com.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom oprogramowania, Facebook Ireland, hostingodawcy strony internetowej, hostingodawcy skrzynki mailowej oraz innym podmiotom uprawnionym przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody lub przedawnienia roszczeń.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w formie profilowania oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji współpracowników

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojciech Skalski prowadzący GROWTH LAB, ul. Chełmońskiego 134C/2, 31-340 Kraków, NIP: 6521717442, REGON: 243605380.
 1. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: iod@skalskigrowth.com.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie wyrażonej zgody oraz przepisów Kodeksu Cywilnego – art. 6 ust.1 lit. a, b RODO. Pani/Pana dane mogą być, w wypadku wyraźnej zgody, przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie hostingowej umożliwiającej wysłanie wiadomości e-mail, portalom rekrutacyjnym, dostawcom oprogramowania oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, a wypadku wyrażonej zgody na przyszłe rekrutacje – do odwołania zgody, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w formie profilowania oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Klauzula dla klienta i kontrahenta (będących osobą fizyczną)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojciech Skalski prowadzący GROWTH LAB, ul. Chełmońskiego 134C/2, 31-340 Kraków, NIP: 6521717442, REGON: 243605380.
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: iod@skalskigrowth.com.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  • w celu zatrudnienia na umowę cywilnoprawną na podstawie realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) w celu wykorzystania wizerunku na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.,
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jakimi są:
  • obrona przed roszczeniami
  • pełnienie funkcji osoby do kontaktu i realizacji umów gospodarczych zawartych
   z klientem lub kontrahentem
  • ewidencjonowanie godzin pracy
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane bankom, Poczcie Polskiej S.A, ZUS, US, hostingodawcy skrzynki mailowej, hostingodawcy strony internetowej, firmie zajmującej się obsługą księgowo – kadrową, dostawcom oprogramowania, klientom oraz kontrahentom firmy.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony w przepisach prawa m.in. Kodeksu Cywilnego, przez czas przedawnienia roszczeń, a w przypadku wyrażonej zgody do czasu jej odwołania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wyrażenia sprzeciwu oraz prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do podjęcia współpracy, a w przypadku wyrażonej zgody podanie danych jest dobrowolne.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w formie profilowania oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Klauzula dla pracowników klienta, kontrahenta (osób fizycznych pełniących funkcję członków organów osób prawnych, prokurentów, pełnomocników, reprezentantów klientów lub kontrahentów oraz osób kontaktowych ze strony klienta, kontrahenta)

Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)  informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojciech Skalski prowadzący GROWTH LAB, ul. Chełmońskiego 134C/2, 31-340 Kraków, NIP: 6521717442,
  REGON: 243605380.
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: iod@skalskigrowth.com.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)nawiązywania relacji biznesowych w tym podpisywania umów  lub w celu kontaktu
w związku z realizacją umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO

b)dochodzenia  roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

c)realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych
np. z rozliczeniem finansowo-księgowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane hostingodawcy skrzynki mailowej, dostawcom oprogramowania oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. Dane z dokumentów finansowych będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawa z zakresu rachunkowości.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych oraz wyrażenia sprzeciwu.
 5. Pani/Pana dane pozyskaliśmy:

– w przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą reprezentującą spółkę – od podmiotu, w którym pełni Pani/Pan funkcję członka organów osób prawnych oraz z KRS,

– w przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą wyznaczoną przez podmiot do kontaktu: od podmiotu, w którym pełni Pani/Pan tę funkcję w ramach realizowanej umowy.

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 2. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Klauzula marketingowa

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojciech Skalski prowadzący GROWTH LAB, ul. Chełmońskiego 134C/2, 31-340 Kraków, NIP: 6521717442, REGON: 243605380.
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: iod@skalskigrowth.com.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działań marketingowych na podstawie podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgoddy oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest informowanie obecnych klientów o produktach oraz usługach firmy.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom oprogramowania, portalom społecznościowym, hostingodawcy strony internetowej, hostingodawcy skrzynki mailowej oraz innym podmiotom uprawnionym przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody lub zakończenia współpracy.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu oraz odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane będą profilowane lecz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.